Karlovarský kraj,
Závodní 353/88, Karlovy Vary

Od roku 2021 je možné k elektronické žádosti v dotačním systému připojit také elektronické přílohy a elektronickou žádost podepsat uznávaným (kvalifikovaným nebo zaručeným) elektronickým podpisem. V takovém případě již žádost o dotaci ani přílohy není nutné tisknout a není nutné ji posílat či doručovat krajskému úřadu. Okamžikem odeslání elektronické žádosti v dotačním systému podepsané uznávaným elektronickým podpisem a doplněné o veškeré přílohy v elektronické podobě splní žadatel všechny podmínky pro řádné podání žádosti o dotaci.

Informace o probíhajícím příjmu žádostí v jednotlivých dotačních programech jsou uvedeny v záložce Programy kraje.