Karlovarský kraj,
Závodní 353/88, Karlovy Vary

3. 2. 2020 (8.00 hodin) – ZAČÁTEK příjmu elektronických žádostí pro Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí (příprava formulářů nejdříve od 20. 1. 2020 8.00 hodin)

3. 2. 2020 (8.00 hodin) – ZAČÁTEK příjmu elektronických žádostí pro Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených povodněmi (příprava formulářů nejdříve od 20. 1. 2020 8.00 hodin)

3. 2. 2020 (8.00 hodin) – ZAČÁTEK příjmu elektronických žádostí pro Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu prevence proti suchu, zadržení vody v krajině a péče o zeleň (příprava formulářů nejdříve od 20. 1. 2020 8.00 hodin)

18. 2. 2019 (9.00 hodin) – ZAČÁTEK příjmu elektronických žádostí pro Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu obnovy stávajících a vznik nových dopravních hřišť (příprava formulářů nejdříve od 4. 2. 2020 9.00 hodin)

18. 2. 2019 (9.00 hodin) – ZAČÁTEK příjmu elektronických žádostí pro Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže (příprava formulářů nejdříve od 4. 2. 2020 9.00 hodin)

18. 2. 2019 (9.00 hodin) – ZAČÁTEK příjmu elektronických žádostí pro Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu získání odborné kvalifikace učitelů základních a středních škol zřizovaných Karlovarským krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí (příprava formulářů nejdříve od 4. 2. 2020 9.00 hodin)

18. 2. 2019 (9.00 hodin) – ZAČÁTEK příjmu elektronických žádostí pro Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu vybavení ordinací praktických lékařů informačními technologiemi v souvislosti s eReceptem (příprava formulářů nejdříve od 4. 2. 2020 9.00 hodin)

18. 2. 2019 (9.00 hodin) – ZAČÁTEK příjmu elektronických žádostí pro Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu provozování domácí hospicové péče (příprava formulářů nejdříve od 4. 2. 2020 9.00 hodin)

18. 2. 2019 (9.00 hodin) – ZAČÁTEK příjmu elektronických žádostí pro Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu zdravotnické osvěty, výchovy a zmírňování následku onemocnění (příprava formulářů nejdříve od 4. 2. 2020 9.00 hodin)

24. 2. 2019 (16.00 hodin) – KONEC příjmu elektronických žádostí pro Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže

24. 2. 2019 (16.00 hodin) – KONEC příjmu elektronických žádostí pro Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu získání odborné kvalifikace učitelů základních a středních škol zřizovaných Karlovarským krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí

24. 2. 2019 (16.00 hodin) – KONEC příjmu elektronických žádostí pro Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu provozování domácí hospicové péče

24. 2. 2019 (16.00 hodin) – KONEC příjmu elektronických žádostí pro Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu zdravotnické osvěty, výchovy a zmírňování následku onemocnění

25. 2. 2019 (14.00 hodin) – KONEC příjmu elektronických žádostí pro Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu obnovy stávajících a vznik nových dopravních hřišť

28. 2. 2020 (13.00 hodin) – KONEC příjmu elektronických žádostí pro Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí

17. 3. 2020 (9.00 hodin) – ZAČÁTEK příjmu elektronických žádostí pro Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na vybavení pobytových sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 (příprava formulářů nejdříve od 3. 3. 2020 9.00 hodin)

17. 3. 2020 (9.00 hodin) – ZAČÁTEK příjmu elektronických žádostí pro Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění spolufinancování sociálních služeb s celostátní a nadregionální působností (příprava formulářů nejdříve od 3. 3. 2020 9.00 hodin)

23. 3. 2020 (16.00 hodin) – KONEC příjmu elektronických žádostí pro Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na vybavení pobytových sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2

23. 3. 2020 (16.00 hodin) – KONEC příjmu elektronických žádostí pro Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění spolufinancování sociálních služeb s celostátní a nadregionální působností

29. 5. 2020 (13.00 hodin) – KONEC příjmu elektronických žádostí pro Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených povodněmi

29. 5. 2020 (13.00 hodin) – KONEC příjmu elektronických žádostí pro Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu prevence proti suchu, zadržení vody v krajině a péče o zeleň

1. 7. 2019 (10.00 hodin) – ZAČÁTEK příjmu elektronických žádostí pro Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na opakovanou umělou obnovu lesů poškozených suchem a ochranu lesa proti zvěři oplocenkami (příprava formulářů nejdříve od 17. 6. 2020 10.00 hodin)

12. 7. 2019 (20.00 hodin) – KONEC příjmu elektronických žádostí pro Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na opakovanou umělou obnovu lesů poškozených suchem a ochranu lesa proti zvěři oplocenkami

3. 8. 2019 (9.00 hodin) – ZAČÁTEK příjmu elektronických žádostí pro Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje - "Senior Expres" (příprava formulářů nejdříve od 17. 6. 2020 9.00 hodin)

7. 8. 2019 (20.00 hodin) – KONEC příjmu elektronických žádostí pro Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje - "Senior Expres"