Karlovarský kraj,
Závodní 353/88, Karlovy Vary

Zastupitelstvo kraje dne 14. 9. 2020 usnesením ZK 264/09/20 rozhodlo o zrušení vyhlášení a administrace:

 • Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu zdravotnické osvěty, výchovy a zmírňování následků onemocnění

Rada kraje 17. 8. 2020 usnesením RK 902/08/20 rozhodla o ukončení příjmu žádostí o dotace z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na vybavení ordinací praktických lékařů informačními technologiemi v souvislosti s eReceptem pro rok 2020

Zastupitelstvo kraje  15. 6. 2020 usnesením ZK 168/06/20 rozhodlo o zrušení vyhlášení a administrace níže uvedených dotačních programů v roce 2020:

 • Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu vydávání neperiodických publikací
 • Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje - "Senior Expres"
 • Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu rodiny
 • Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu školních soutěží
 • Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže
 • Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kreativity, spolupráce a zdravého životního stylu dětí a mládeže v Karlovarském kraji
 • Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu přípravy účastníků olympiády dětí a mládeže
 • Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu ochrany životního prostředí a environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty
 • Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených povodněmi
 • Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na snížení výskytu prasete divokého v obydlených a obyvateli jinak využívaných oblastech Karlovarského kraje
 • Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na snížení počtu černé zvěře na území Karlovarského kraje

 

22. 4. 2020 (9.00 hodin) – ZAČÁTEK příjmu žádostí pro program SMART AKCELERÁTOR 2.0 – Asistenční vouchery Karlovarského kraje

16. 9. 2020 (9.00 hodin) – ZAČÁTEK příjmu elektronických žádostí pro program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje, podprogram 2 – Kreativní vouchery (příprava formulářů nejdříve od 9. 9. 2020 9.00 hodin)

23. 9. 2020 (16.00 hodin) – KONEC příjmu elektronických žádostí pro program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje, podprogram 2 – Kreativní vouchery

28. 2. 2022 (20.00 hodin) – KONEC příjmu elektronických žádostí pro Program SMART AKCELERÁTOR 2.0 – Asistenční vouchery Karlovarského kraje