Karlovarský kraj,
Závodní 353/88, Karlovy Vary

Zastupitelstvo kraje v pondělí 15. 6. 2020 svým usnesením ZK 168/06/20 rozhodlo o zrušení vyhlášení a administrace níže uvedených dotačních programů v roce 2020:

 • Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu vydávání neperiodických publikací
 • Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje - "Senior Expres"
 • Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu rodiny
 • Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu školních soutěží
 • Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže
 • Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kreativity, spolupráce a zdravého životního stylu dětí a mládeže v Karlovarském kraji
 • Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu přípravy účastníků olympiády dětí a mládeže
 • Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu ochrany životního prostředí a environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty
 • Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených povodněmi
 • Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na snížení výskytu prasete divokého v obydlených a obyvateli jinak využívaných oblastech Karlovarského kraje
 • Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na snížení počtu černé zvěře na území Karlovarského kraje

 

18. 2. 2020 (9.00 hodin) – ZAČÁTEK příjmu elektronických žádostí pro Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu vybavení ordinací praktických lékařů informačními technologiemi v souvislosti s eReceptem (příprava formulářů nejdříve od 4. 2. 2020 9.00 hodin)

22. 4. 2020 (9.00 hodin) – ZAČÁTEK příjmu žádostí pro program SMART AKCELERÁTOR 2.0 – Asistenční vouchery Karlovarského kraje

12. 7. 2020 (20.00 hodin) – KONEC příjmu elektronických žádostí pro Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na opakovanou umělou obnovu lesů poškozených suchem a ochranu lesa proti zvěři oplocenkami

1. 9. 2020 (09.00 hodin) – ZAČÁTEK příjmu elektronických žádostí pro program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje, podprogram 1 – Inovační vouchery (příprava formulářů nejdříve od 18. 8. 2020 9.00 hodin)

1. 9. 2020 (09.00 hodin) – ZAČÁTEK příjmu elektronických žádostí pro program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje na podporu aktivní činnosti seniorů (příprava formulářů nejdříve od 18. 8. 2020 9.00 hodin)

7. 9. 2020 (09.00 hodin) – KONEC příjmu elektronických žádostí pro program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje, podprogram 1 – Inovační vouchery

7. 9. 2020 (09.00 hodin) – KONEC příjmu elektronických žádostí pro program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje na podporu aktivní činnosti seniorů

16. 9. 2020 (09.00 hodin) – ZAČÁTEK příjmu elektronických žádostí pro program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje, podprogram 2 – Kreativní vouchery (příprava formulářů nejdříve od 9. 9. 2020 9.00 hodin)

23. 9. 2020 (09.00 hodin) – KONEC KONEC příjmu elektronických žádostí pro program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje, podprogram 2 – Kreativní vouchery

28. 2. 2022 (20.00 hodin) – KONEC příjmu elektronických žádostí pro Program SMART AKCELERÁTOR 2.0 – Asistenční vouchery Karlovarského kraje