Karlovarský kraj,
Závodní 353/88, Karlovy Vary

ELEKTRONICKÁ ČÁST ŽÁDOSTI

Elektronická část žádosti se podává pomocí tohoto formuláře...

ČASTÉ DOTAZY

Časté dotazy s nápovědou...

JEDNOTLIVÉ PROGRAMY KK

Veškeré informace k jednotlivým programům...


INFORMACE PRO ŽADATELE O DOTACI Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE

Žadatelé o dotaci musí splnit tyto podmínky:
  1. Vyplnit a odeslat elektronickou žádost o dotaci ve lhůtě stanovené pro každý konkrétní dotační program.
  2. Vytisknout, podepsat a doručit žádost o dotaci včetně všech povinných i nepovinných příloh ve lhůtě stanovené pro každý konkrétní dotační program. Žádost a přílohy lze nově odeslat prostřednictvím datové schránky (systém ISDS). V takovém případě musí být žádost (tedy elektronická podoba) opatřena elektronickým podpisem žadatele nebo listinná podoba s podpisem žadatele musí být převedena autorizovanou konverzí do elektronické podoby (zajišťuje Czech POINT).

28. 1. 2020 (9.00 hodin) – ZAČÁTEK příjmu elektronických žádostí pro Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí (příprava formulářů nejdříve od 14. 1. 2020 9.00 hodin)

3. 2. 2020 (8.00 hodin) – ZAČÁTEK příjmu elektronických žádostí pro Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu ochrany životního prostředí a environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (příprava formulářů nejdříve od 20. 1. 2020 8.00 hodin)

3. 2. 2020 (8.00 hodin) – ZAČÁTEK příjmu elektronických žádostí pro Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí (příprava formulářů nejdříve od 20. 1. 2020 8.00 hodin)

3. 2. 2020 (8.00 hodin) – ZAČÁTEK příjmu elektronických žádostí pro Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených povodněmi (příprava formulářů nejdříve od 20. 1. 2020 8.00 hodin)

3. 2. 2020 (8.00 hodin) – ZAČÁTEK příjmu elektronických žádostí pro Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu prevence proti suchu, zadržení vody v krajině a péče o zeleň (příprava formulářů nejdříve od 20. 1. 2020 8.00 hodin)

3. 2. 2020 (9.00 hodin) – ZAČÁTEK příjmu elektronických žádostí pro Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na snížení výskytu prasete divokého v obydlených a obyvateli jinak využívaných oblastech Karlovarského kraje (příprava formulářů nejdříve od 20. 1. 2020 9.00 hodin)

3. 2. 2020 (10.00 hodin) – ZAČÁTEK příjmu elektronických žádostí pro Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu včelařství (příprava formulářů nejdříve od 20. 1. 2020 10.00 hodin)

3. 2. 2020 (12.00 hodin) – ZAČÁTEK příjmu elektronických žádostí pro Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na likvidaci invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji (příprava formulářů nejdříve od 20. 1. 2020 12.00 hodin)

3. 2. 2020 (16.00 hodin) – KONEC příjmu elektronických žádostí pro Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí

4. 2. 2020 (9.00 hodin) – ZAČÁTEK příjmu elektronických žádostí pro Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality (příprava formulářů nejdříve od 21. 1. 2020 9.00 hodin)

4. 2. 2020 (9.00 hodin) – ZAČÁTEK příjmu elektronických žádostí pro Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje (příprava formulářů nejdříve od 21. 1. 2020 9.00 hodin)

4. 2. 2020 (9.00 hodin) – ZAČÁTEK příjmu elektronických žádostí pro Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit (příprava formulářů nejdříve od 21. 1. 2020 9.00 hodin)

4. 2. 2020 (9.00 hodin) – ZAČÁTEK příjmu elektronických žádostí pro Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v cestovním ruchu v Karlovarském kraji (příprava formulářů nejdříve od 21. 1. 2020 9.00 hodin)

4. 2. 2020 (9.00 hodin) – ZAČÁTEK příjmu elektronických žádostí pro Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu vydávání neperiodických publikací (příprava formulářů nejdříve od 21. 1. 2020 9.00 hodin)

4. 2. 2020 (9.00 hodin) – ZAČÁTEK příjmu elektronických žádostí pro Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje – „Program obnovy venkova“ (příprava formulářů nejdříve od 21. 1. 2020 9.00 hodin)

4. 2. 2020 (9.00 hodin) – ZAČÁTEK příjmu elektronických žádostí pro Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje (příprava formulářů nejdříve od 21. 1. 2020 9.00 hodin)

4. 2. 2020 (9.00 hodin) – ZAČÁTEK příjmu elektronických žádostí pro Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji (příprava formulářů nejdříve od 21. 1. 2020 9.00 hodin)

4. 2. 2020 (9.00 hodin) – ZAČÁTEK příjmu elektronických žádostí pro Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu školních soutěží (příprava formulářů nejdříve od 14. 1. 2020 9.00 hodin)

4. 2. 2020 (9.00 hodin) – ZAČÁTEK příjmu elektronických žádostí pro Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu údržby a obnovy sportovních zařízení v Karlovarském kraji (příprava formulářů nejdříve od 14. 1. 2020 9.00 hodin)

4. 2. 2020 (9.00 hodin) – ZAČÁTEK příjmu elektronických žádostí pro Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže (příprava formulářů nejdříve od 14. 1. 2020 9.00 hodin)

4. 2. 2020 (9.00 hodin) – ZAČÁTEK příjmu elektronických žádostí pro Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovních akcí (příprava formulářů nejdříve od 14. 1. 2020 9.00 hodin)

4. 2. 2020 (9.00 hodin) – ZAČÁTEK příjmu elektronických žádostí pro Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu vrcholového sportu (příprava formulářů nejdříve od 14. 1. 2020 9.00 hodin)

4. 2. 2020 (9.00 hodin) – ZAČÁTEK příjmu elektronických žádostí pro Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovní infrastruktury profesionálního sportu (příprava formulářů nejdříve od 14. 1. 2020 9.00 hodin)

10. 2. 2020 (16.00 hodin) – KONEC příjmu elektronických žádostí pro Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality

10. 2. 2020 (16.00 hodin) – KONEC příjmu elektronických žádostí pro Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje

10. 2. 2020 (16.00 hodin) – KONEC příjmu elektronických žádostí pro Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit

10. 2. 2020 (16.00 hodin) – KONEC příjmu elektronických žádostí pro Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v cestovním ruchu v Karlovarském kraji

10. 2. 2020 (16.00 hodin) – KONEC příjmu elektronických žádostí pro Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu vydávání neperiodických publikací

10. 2. 2020 (16.00 hodin) – KONEC příjmu elektronických žádostí pro Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje – „Program obnovy venkova“

10. 2. 2020 (16.00 hodin) – KONEC příjmu elektronických žádostí pro Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje

10. 2. 2020 (16.00 hodin) – KONEC příjmu elektronických žádostí pro Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu školních soutěží

10. 2. 2020 (16.00 hodin) – KONEC příjmu elektronických žádostí pro Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu údržby a obnovy sportovních zařízení v Karlovarském kraji

10. 2. 2020 (16.00 hodin) – KONEC příjmu elektronických žádostí pro Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže

10. 2. 2020 (16.00 hodin) – KONEC příjmu elektronických žádostí pro Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovních akcí

10. 2. 2020 (16.00 hodin) – KONEC příjmu elektronických žádostí pro Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu vrcholového sportu

10. 2. 2020 (16.00 hodin) – KONEC příjmu elektronických žádostí pro Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovní infrastruktury profesionálního sportu

10. 2. 2020 (17.00 hodin) – KONEC příjmu elektronických žádostí pro Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji

14. 2. 2020 (14.00 hodin) – KONEC příjmu elektronických žádostí pro Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu ochrany životního prostředí a environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty

16. 2. 2020 (14.00 hodin) – KONEC příjmu elektronických žádostí pro Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na snížení výskytu prasete divokého v obydlených a obyvateli jinak využívaných oblastech Karlovarského kraje

16. 2. 2020 (14.00 hodin) – KONEC příjmu elektronických žádostí pro Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu včelařství

17. 2. 2020 (14.00 hodin) – KONEC příjmu elektronických žádostí pro Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na likvidaci invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji

18. 2. 2019 (9.00 hodin) – ZAČÁTEK příjmu elektronických žádostí pro Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu obnovy stávajících a vznik nových dopravních hřišť (příprava formulářů nejdříve od 4. 2. 2020 9.00 hodin)

18. 2. 2019 (9.00 hodin) – ZAČÁTEK příjmu elektronických žádostí pro Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu vybavení ordinací praktických lékařů informačními technologiemi v souvislosti s eReceptem (příprava formulářů nejdříve od 4. 2. 2020 9.00 hodin)

18. 2. 2019 (9.00 hodin) – ZAČÁTEK příjmu elektronických žádostí pro Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu provozování domácí hospicové péče (příprava formulářů nejdříve od 4. 2. 2020 9.00 hodin)

18. 2. 2019 (9.00 hodin) – ZAČÁTEK příjmu elektronických žádostí pro Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu zdravotnické osvěty, výchovy a zmírňování následku onemocnění (příprava formulářů nejdříve od 4. 2. 2020 9.00 hodin)

24. 2. 2019 (16.00 hodin) – KONEC příjmu elektronických žádostí pro Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu provozování domácí hospicové péče

24. 2. 2019 (16.00 hodin) – KONEC příjmu elektronických žádostí pro Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu zdravotnické osvěty, výchovy a zmírňování následku onemocnění

25. 2. 2019 (14.00 hodin) – KONEC příjmu elektronických žádostí pro Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu obnovy stávajících a vznik nových dopravních hřišť

28. 2. 2020 (13.00 hodin) – KONEC příjmu elektronických žádostí pro Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí

29. 5. 2020 (13.00 hodin) – KONEC příjmu elektronických žádostí pro Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených povodněmi

29. 5. 2020 (13.00 hodin) – KONEC příjmu elektronických žádostí pro Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu prevence proti suchu, zadržení vody v krajině a péče o zeleň

1. 7. 2019 (10.00 hodin) – ZAČÁTEK příjmu elektronických žádostí pro Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na opakovanou umělou obnovu lesů poškozených suchem a ochranu lesa proti zvěři oplocenkami (příprava formulářů nejdříve od 17. 6. 2020 10.00 hodin)

12. 7. 2019 (20.00 hodin) – KONEC příjmu elektronických žádostí pro Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na opakovanou umělou obnovu lesů poškozených suchem a ochranu lesa proti zvěři oplocenkami

3. 8. 2019 (9.00 hodin) – ZAČÁTEK příjmu elektronických žádostí pro Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje - "Senior Expres" (příprava formulářů nejdříve od 17. 6. 2020 9.00 hodin)

7. 8. 2019 (20.00 hodin) – KONEC příjmu elektronických žádostí pro Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje - "Senior Expres"

 

Od 22. ledna 2018 provozuje Karlovarský kraj informační web, který je určen pro žadatele o finanční prostředky z dotačních programů Karlovarského kraje.
Úplné informace ke Kotlíkovým dotacím naleznete na samostatném informačním webu https://kotliky.kr-karlovarsky.cz/.

 

Zlepšujeme se

Neustále rozvíjíme systém administrace dotací Karlovarského kraje. Pomozte nám i Vy. Pokud máte nápad či návrh, jak systém administrace dotací zjednodušit, zrychlit nebo změnit, pošlete nám e-mail na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo dopis na adresu Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary.