Karlovarský kraj,
Závodní 353/88, Karlovy Vary

ELEKTRONICKÁ ČÁST ŽÁDOSTI

Elektronická část žádosti se podává pomocí tohoto formuláře...

ČASTÉ DOTAZY

Časté dotazy s nápovědou...

JEDNOTLIVÉ PROGRAMY KK

Veškeré informace k jednotlivým programům...


INFORMACE PRO ŽADATELE O DOTACI Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE

Žadatelé o dotaci musí splnit tyto podmínky:
 1. Vyplnit a odeslat elektronickou žádost o dotaci ve lhůtě stanovené pro každý konkrétní dotační program.
 2. Vytisknout, podepsat a doručit žádost o dotaci včetně všech povinných i nepovinných příloh ve lhůtě stanovené pro každý konkrétní dotační program. Žádost a přílohy lze nově odeslat prostřednictvím datové schránky (systém ISDS). V takovém případě musí být žádost (tedy elektronická podoba) opatřena elektronickým podpisem žadatele nebo listinná podoba s podpisem žadatele musí být převedena autorizovanou konverzí do elektronické podoby (zajišťuje Czech POINT).

Zastupitelstvo kraje dne 14. 9. 2020 usnesením ZK 264/09/20 rozhodlo o zrušení vyhlášení a administrace:

 • Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu zdravotnické osvěty, výchovy a zmírňování následků onemocnění

Rada kraje 17. 8. 2020 usnesením RK 902/08/20 rozhodla o ukončení příjmu žádostí o dotace z Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na vybavení ordinací praktických lékařů informačními technologiemi v souvislosti s eReceptem pro rok 2020

Zastupitelstvo kraje  15. 6. 2020 usnesením ZK 168/06/20 rozhodlo o zrušení vyhlášení a administrace níže uvedených dotačních programů v roce 2020:

 • Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu vydávání neperiodických publikací
 • Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje - "Senior Expres"
 • Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu rodiny
 • Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu školních soutěží
 • Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže
 • Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kreativity, spolupráce a zdravého životního stylu dětí a mládeže v Karlovarském kraji
 • Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu přípravy účastníků olympiády dětí a mládeže
 • Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu ochrany životního prostředí a environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty
 • Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených povodněmi
 • Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na snížení výskytu prasete divokého v obydlených a obyvateli jinak využívaných oblastech Karlovarského kraje
 • Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na snížení počtu černé zvěře na území Karlovarského kraje

 

22. 4. 2020 (9.00 hodin) – ZAČÁTEK příjmu žádostí pro program SMART AKCELERÁTOR 2.0 – Asistenční vouchery Karlovarského kraje

22. 12. 2020 (9.00 hodin) – ZAČÁTEK příjmu žádostí pro program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na vybavení pobytových sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB – T2

28. 12. 2020 (16.00 hodin) – KONEC příjmu žádostí pro program poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na vybavení pobytových sociálních služeb v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB – T2

28. 2. 2022 (20.00 hodin) – KONEC příjmu elektronických žádostí pro Program SMART AKCELERÁTOR 2.0 – Asistenční vouchery Karlovarského kraje

 

Od 22. ledna 2018 provozuje Karlovarský kraj informační web, který je určen pro žadatele o finanční prostředky z dotačních programů Karlovarského kraje.
Úplné informace ke Kotlíkovým dotacím naleznete na samostatném informačním webu https://kotliky.kr-karlovarsky.cz/.

 

Zlepšujeme se

Neustále rozvíjíme systém administrace dotací Karlovarského kraje. Pomozte nám i Vy. Pokud máte nápad či návrh, jak systém administrace dotací zjednodušit, zrychlit nebo změnit, pošlete nám e-mail na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo dopis na adresu Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary.