Karlovarský kraj,
Závodní 353/88, Karlovy Vary

ELEKTRONICKÁ ČÁST ŽÁDOSTI

Elektronická část žádosti se podává pomocí tohoto formuláře...

ČASTÉ DOTAZY

Časté dotazy s nápovědou...

JEDNOTLIVÉ PROGRAMY KK

Veškeré informace k jednotlivým programům...


INFORMACE PRO ŽADATELE O DOTACI Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE
Žadatelé musí odeslat elektronickou žádost nejpozději do lhůty pro ukončení příjmu elektronické žádosti a doručit listinnou žádost včetně všech povinných i nepovinných příloh na podatelnu Karlovarského kraje nejpozději do lhůty pro ukončení příjmu listinné žádosti. Listinná žádost musí být žadatelem vytištěna z elektronického systému. Seznam povinných a nepovinných příloh naleznou žadatelé v pravidlech jednotlivých programů.
V případě dotazů Vám ochotně poradí úředníci jednotlivých odborů, do jejichž působnosti příslušný program nebo individuální dotace patří.

Telefonické kontakty na příslušné úředníky naleznete v seznamu dotačních programů.

 

Karlovarský kraj připravuje vyhlášení dotačních programů pro rok 2019. O změnách v dotačních programech, o nových a zrušených dotačních programech Vás budeme informovat po projednání změn zastupitelstvem kraje. Sledujte pozorně informace na těchto webových stránkách.

Žádost o dotaci bude nově možné vyplnit a uložit ještě před počátkem lhůty stanovené pro zahájení příjmu elektronické žádosti, avšak nebude možné jí odeslat. Odeslat žádost o dotaci bude možné výhradně ve lhůtě stanovené ve vyhlášení dotačního programu pro příjem elektronických žádostí o dotace. Uplynutím lhůty pro konec příjmu elektronické žádosti o dotace bude příslušný formulář žádosti o dotaci nedostupný. V případě, že lhůta pro konec příjmu elektronické žádosti uplyne v době editace žádosti o dotace, nebude možné rozpracovanou žádost odeslat.

Od 22. ledna 2018 provozuje Karlovarský kraj informační web, který je určen pro žadatele o finanční prostředky z dotačních programů Karlovarského kraje.