Karlovarský kraj,
Závodní 353/88, Karlovy Vary

ELEKTRONICKÁ ČÁST ŽÁDOSTI

Elektronická část žádosti se podává pomocí tohoto formuláře...

ČASTÉ DOTAZY

Časté dotazy s nápovědou...

JEDNOTLIVÉ PROGRAMY KK

Veškeré informace k jednotlivým programům...


INFORMACE PRO ŽADATELE O DOTACI Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE
Žadatelé musí odeslat elektronickou žádost nejpozději do lhůty pro ukončení příjmu elektronické žádosti a doručit listinnou žádost včetně všech povinných i nepovinných příloh na podatelnu Karlovarského kraje nejpozději do lhůty pro ukončení příjmu listinné žádosti. Listinná žádost musí být žadatelem vytištěna z elektronického systému. Seznam povinných a nepovinných příloh naleznou žadatelé v pravidlech jednotlivých programů.
V případě dotazů Vám ochotně poradí úředníci jednotlivých odborů, do jejichž působnosti příslušný program nebo individuální dotace patří.

Telefonické kontakty na příslušné úředníky naleznete v seznamu dotačních programů.

 

 

Dne 28. 5. 2018 v 8 hodin ZAČAL příjem elektronických žádostí do Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje – Program obnovy venkova (2. kolo)


Dne 1. 6. 2018 ve 12 hodin SKONČÍ příjem elektronických žádostí do Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje – Program obnovy venkova (2. kolo)


 

Dne 6. 6. 2018 v 17 hodin SKONČÍ příjem elektronických žádostí do Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovní infrastruktury profesionálního sportu)


Dne 2. 7. 2018 v 8 hodin ZAČNE příjem žádostí do Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji


Dne 2. 7. 2018 v 10 hodin ZAČNE příjem žádostí do Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na opakovanou umělou obnovu lesů poškozených suchem a ochranu lesa proti zvěři oplocenkami


Dne 16. 7. 2018 v 15 hodin SKONČÍ příjem žádostí do Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji


Dne 31. 7. 2018 v 15 hodin SKONČÍ příjem žádostí do Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na opakovanou umělou obnovu lesů poškozených suchem a ochranu lesa proti zvěři oplocenkami

 


Žádosti o dotace je možné vyplňovat až v momentě zahájení příjmu elektronické žádosti o dotaci. Uplynutím lhůty pro konec příjmu elektronické žádosti o dotace bude příslušný formulář žádosti o dotaci nedostupný.

Dne 22. ledna 2018 zahájil Karlovarský kraj provoz nového webu, který je určen pro žadatele o finanční prostředky z dotačních programů Karlovarského kraje.

O zahájení příjmu elektronických žádostí o dotace v rámci dotačních programů Karlovarského kraje Vás budeme neprodleně informovat na těchto webových stránkách.