Karlovarský kraj,
Závodní 353/88, Karlovy Vary

ELEKTRONICKÁ ČÁST ŽÁDOSTI

Elektronická část žádosti se podává pomocí tohoto formuláře...

ČASTÉ DOTAZY

Časté dotazy s nápovědou...

JEDNOTLIVÉ PROGRAMY KK

Veškeré informace k jednotlivým programům...


INFORMACE PRO ŽADATELE O DOTACI Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE

Žadatelé o dotaci musí splnit tyto podmínky:
  1. Vyplnit a odeslat elektronickou žádost o dotaci ve lhůtě stanovené pro každý konkrétní dotační program.
  2. Vytisknout, podepsat a doručit žádost o dotaci včetně všech povinných i nepovinných příloh ve lhůtě stanovené pro každý konkrétní dotační program. Žádost a přílohy lze nově odeslat prostřednictvím datové schránky (systém ISDS). V takovém případě musí být žádost (tedy elektronická podoba) opatřena elektronickým podpisem žadatele nebo listinná podoba s podpisem žadatele musí být převedena autorizovanou konverzí do elektronické podoby (zajišťuje Czech POINT).
 
22. 1. 2019 od 9:00 hod. – Začátek příjmu elektronických formulářů
Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu vybavení ordinací praktických lékařů informačními technologiemi v souvislosti s eReceptem 
 
28. 1. 2019 od 16:00 hod. – Konec příjmu elektronických formulářů
Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality
Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje
Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí
Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje – „Program obnovy venkova“
Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu školních soutěží
Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu údržby a obnovy sportovních zařízení v Karlovarském kraji
Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence rizikového chování dětí a mládeže
Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu získání odborné kvalifikace učitelů základních a středních škol zřizovaných Karlovarským krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí
Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže
Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže
Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovních akcí
Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu vrcholového sportu
Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovní infrastruktury profesionálního sportu
Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu přípravy účastníků olympiády dětí a mládeže
Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu provozování domácí hospicové péče
Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu zdravotnické osvěty, výchovy a zmírňování následku onemocnění
 
1. 2. 2019 od 8:00 hod. – Začátek příjmu elektronických formulářů
Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí
Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených povodněmi
 
1. 2. 2019 od 9:00 hod. – Začátek příjmu elektronických formulářů
Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na snížení výskytu prasete divokého v obydlených a obyvateli jinak využívaných oblastech Karlovarského kraje
 
1. 2. 2019 od 10:00 hod. – Začátek příjmu elektronických formulářů
Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu včelařství
 
8. 2. 2019 od 14:00 hod. – Konec příjmu elektronických formulářů 
Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu oprav a stavebních úprav místních komunikací
 
11. 2. 2019 od 16:00 hod. – Konec příjmu elektronických formulářů
Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v cestovním ruchu v Karlovarském kraji
Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje
 
12. 2. 2019 od 16:00 hod. – Konec příjmu elektronických formulářů
Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kulturních aktivit
Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu vydávání neperiodických publikací
 
15. 2. 2019 od 14:00 hod. – Konec příjmu elektronických formulářů
Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu ochrany životního prostředí a environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty
Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na likvidaci invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji
 
19. 2. 2019 od 9:00 hod. – Začátek přípravy formulářů v RAP
Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu obnovy stávajících a vznik nových dopravních hřišť

28. 2. 2019 od 15:00 hod. – Konec příjmu elektronických formulářů
Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí
Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu včelařství
Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na snížení výskytu prasete divokého v obydlených a obyvateli jinak využívaných oblastech Karlovarského kraje
 
5. 3. 2019 od 9:00 hod. – Začátek příjmu elektronických formulář
Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu obnovy stávajících a vznik nových dopravních hřišť
 
7. 3. 2019 od 9:00 hod. – Začátek přípravy formulářů v RAP
Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji
 
12. 3. 2019 od 14:00 hod. – Konec příjmu elektronických formulář
Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu obnovy stávajících a vznik nových dopravních hřišť
 
15. 3. 2019 od 9:00 hod. – Začátek příjmu elektronických formulářů
Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji
 
19. 3. 2019 od 9:00 hod. – Začátek přípravy formulářů v RAP
Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kreativity, spolupráce a zdravého životního stylu dětí a mládeže v Karlovarském kraji
 
29. 3. 2019 od 14:00 hod. – Konec příjmu elektronických formulářů
Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji
 
2. 4. 2019 od 9:00 hod. – Začátek příjmu elektronických formulář
Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kreativity, spolupráce a zdravého životního stylu dětí a mládeže v Karlovarském kraji
 
15. 4. 2019 od 16:00 hod. – Konec příjmu elektronických formulář
Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu kreativity, spolupráce a zdravého životního stylu dětí a mládeže v Karlovarském kraji
 
17. 6. 2019 od 10:00 hod. – Začátek přípravy formulářů v RAP
Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na opakovanou umělou obnovu lesů poškozených suchem a ochranu lesa proti zvěři oplocenkami
 
25. 6. 2019 od 9:00 hod. – Začátek přípravy formulářů v RAP
Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji
 
28. 6. 2019 od 14:00 hod. – Konec příjmu elektronických formulářů
Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na realizaci opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených povodněmi
 
1. 7. 2019 od 9:00 hod. – Začátek příjmu elektronických formulářů
Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji
 
1. 7. 2019 od 10:00 hod. – Začátek příjmu elektronických formulářů
Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na opakovanou umělou obnovu lesů poškozených suchem a ochranu lesa proti zvěři oplocenkami
 
15. 7. 2019 od 16:00 hod. – Konec příjmu elektronických formulářů
Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu budování a údržby lyžařských běžeckých tras v Karlovarském kraji
 
26. 7. 2019 od 9:00 hod. – Začátek přípravy formulářů v RAP
Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje - "Senior Expres"
 
31. 7. 2019 od 17:00 hod. – Konec příjmu elektronických formulářů
Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na opakovanou umělou obnovu lesů poškozených suchem a ochranu lesa proti zvěři oplocenkami
 
1. 8. 2019 od 9:00 hod. – Začátek příjmu elektronických formulářů
Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje - "Senior Expres"
 
8. 8. 2019 od 14:00 hod. – Konec příjmu elektronických formulářů
Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje - "Senior Expres"

Od 22. ledna 2018 provozuje Karlovarský kraj informační web, který je určen pro žadatele o finanční prostředky z dotačních programů Karlovarského kraje.