Karlovarský kraj,
Závodní 353/88, Karlovy Vary

ELEKTRONICKÁ ČÁST ŽÁDOSTI

Elektronická část žádosti se podává pomocí tohoto formuláře...

ČASTÉ DOTAZY

Časté dotazy s nápovědou...

JEDNOTLIVÉ PROGRAMY KK

Veškeré informace k jednotlivým programům...


INFORMACE PRO ŽADATELE O DOTACI Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE
Karlovarský kraj pro Vás připravil nový elektronický systém přijímání žádostí o dotace. Na těchto webových stránkách naleznete informace o programech přijatých Zastupitelstvem Karlovarského kraje, o vyhlášení těchto programů a dalších podrobnostech. Žadatelé musí odeslat elektronickou žádost nejpozději do lhůty pro ukončení příjmu elektronické žádosti a doručit listinnou žádost včetně všech povinných i nepovinných příloh na podatelnu Karlovarského kraje nejpozději do lhůty pro ukončení příjmu listinné žádosti. Listinná žádost musí být žadatelem vytištěna z elektronického systému. Seznam povinných a nepovinných příloh naleznou žadatelé v pravidlech jednotlivých programů.
V případě dotazů Vám ochotně poradí úředníci jednotlivých odborů, do jejichž působnosti příslušný program nebo individuální dotace patří. Telefonické kontakty na příslušné úředníky naleznete v seznamu dotačních programů.

Dne 15. 2. 2018 ve 12 hodin KONČÍ příjem elektronických žádostí do programů pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na obnovu a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí

Dne 15. 2. 2018 v 9 hodin ZAČÍNÁ příjem elektronických žádostí do programů pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality.


Dne 14. 2. 2018 v 17 hodin KONČÍ příjem elektronických žádostí do programů pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje.


Dne 12. 2. 2018 ve 12 hodin SKONČIL příjem elektronických žádostí do programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje podporu aktivit v cestovním ruchu v Karlovarském kraji.


Dne 9. 2. 2018 ve 14 hodin SKONČÍL příjem elektronických žádostí do programů pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu:

  • územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje (odbor regionálního rozvoje)
  • provozování domácí hospicové péče (odbor zdravotnictví)

7.2.2018 - do dnešního dne jsme přijali celkem 136 žádosti o dotace z programu na podporu včelařství.


 V dotačním portálu kraje je již možná registrace i pro fyzické osoby – OSVČ a právnické osoby.


 V dotačním portálu kraje je možná registrace pro fyzické osoby (nepodnikající). 


 Žádosti o dotace bude možné vyplňovat až v momentě zahájení příjmu elektronické žádosti o dotaci. Uplynutím lhůty pro konec příjmu elektronické žádosti o dotace bude příslušný formulář žádosti o dotaci nedostupný.


 Zahájení přijímání elektronických žádostí o individuální dotace v dotačním portálu kraje plánujeme přibližně od 7. 2. 2018. O přesném termínu zahájení příjmu žádostí vás budeme informovat.


 

Dne 22. ledna 2018 zahájil Karlovarský kraj provoz nového webu, který je určen pro žadatele o finanční prostředky z dotačních programů Karlovarského kraje.

O zahájení příjmu elektronických žádostí o dotace v rámci dotačních programů Karlovarského kraje Vás budeme neprodleně informovat na těchto webových stránkách.