Karlovarský kraj,
Závodní 353/88, Karlovy Vary

ELEKTRONICKÁ ČÁST ŽÁDOSTI

Elektronická část žádosti se podává pomocí tohoto formuláře...

ČASTÉ DOTAZY

Časté dotazy s nápovědou...

JEDNOTLIVÉ PROGRAMY KK

Veškeré informace k jednotlivým programům...


INFORMACE PRO ŽADATELE O DOTACI Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE
Žadatelé musí odeslat elektronickou žádost nejpozději do lhůty pro ukončení příjmu elektronické žádosti a doručit listinnou žádost včetně všech povinných i nepovinných příloh na podatelnu Karlovarského kraje nejpozději do lhůty pro ukončení příjmu listinné žádosti. Listinná žádost musí být žadatelem vytištěna z elektronického systému. Seznam povinných a nepovinných příloh naleznou žadatelé v pravidlech jednotlivých programů.
V případě dotazů Vám ochotně poradí úředníci jednotlivých odborů, do jejichž působnosti příslušný program nebo individuální dotace patří.

Telefonické kontakty na příslušné úředníky naleznete v seznamu dotačních programů.

Dne 2. 4. 2018 v 10 hodin ZAČAL příjem elektronických žádostí do Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na likvidaci invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji


Dne 2. 4. 2018 v 15 hodin ZAČAL příjem elektronických žádostí do Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na snížení počtu černé zvěře na území Karlovarského kraje


Dne 30. 4. 2018 v 17 hodin KONČÍ příjem elektronických žádostí do Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na snížení počtu černé zvěře na území Karlovarského kraje


Dne 30. 4. 2018 v 23 hodin KONČÍ příjem elektronických žádostí do Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na likvidaci invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji


Dne 7. 5. 2018 v 8 hodin ZAČNE příjem elektronických žádostí do Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje – "Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje – Inovační vouchery“


Dne 9. 5. 2018 v 9 hodin ZAČNE příjem elektronických žádostí do Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění spolufinancování sociálních služeb s celostátní a nadregionální působností


Dne 21. 5. 2018 v 15 hodin KONČÍ příjem elektronických žádostí do Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje – "Program rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje – Inovační vouchery“


Dne 23. 5. 2018 v 17 hodin KONČÍ příjem elektronických žádostí do Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění spolufinancování sociálních služeb s celostátní a nadregionální působnost


PŘIPRAVUJEME:

  • Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu obnovy stávajících a vznik nových dopravních hřišť
  • Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu sportovní infrastruktury profesionálního sportu

Žádosti o dotace je možné vyplňovat až v momentě zahájení příjmu elektronické žádosti o dotaci. Uplynutím lhůty pro konec příjmu elektronické žádosti o dotace bude příslušný formulář žádosti o dotaci nedostupný.

Dne 22. ledna 2018 zahájil Karlovarský kraj provoz nového webu, který je určen pro žadatele o finanční prostředky z dotačních programů Karlovarského kraje.

O zahájení příjmu elektronických žádostí o dotace v rámci dotačních programů Karlovarského kraje Vás budeme neprodleně informovat na těchto webových stránkách.