Karlovarský kraj,
Závodní 353/88, Karlovy Vary

ELEKTRONICKÁ ČÁST ŽÁDOSTI

Elektronická část žádosti se podává pomocí tohoto formuláře...

ČASTÉ DOTAZY

Časté dotazy s nápovědou...

JEDNOTLIVÉ PROGRAMY KK

Veškeré informace k jednotlivým programům...


INFORMACE PRO ŽADATELE O DOTACI Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE

Žadatelé o dotaci musí splnit tyto podmínky:
 1. Vyplnit a odeslat elektronickou žádost o dotaci ve lhůtě stanovené pro každý konkrétní dotační program.
 2. Vytisknout, podepsat a doručit žádost o dotaci včetně všech povinných i nepovinných příloh ve lhůtě stanovené pro každý konkrétní dotační program. Žádost a přílohy lze nově odeslat prostřednictvím datové schránky (systém ISDS). V takovém případě musí být žádost (tedy elektronická podoba) opatřena elektronickým podpisem žadatele nebo listinná podoba s podpisem žadatele musí být převedena autorizovanou konverzí do elektronické podoby (zajišťuje Czech POINT).

Spolu se zahájením příjmu žádostí o dotace v roce 2021 bude možné k elektronické žádosti v dotačním systému připojit také elektronické přílohy a elektronickou žádost podepsat kvalifikovaným elektronickým podpisem (má-li jej žadatel k dispozici, nebo pokud si jej opatří). V takovém případě již žádost o dotaci ani přílohy není nutné tisknout a není nutné ji posílat či doručovat krajskému úřadu. Okamžikem odeslání elektronické žádosti v dotačním systému podepsané kvalifikovaným elektronickým podpisem a doplněné o veškeré přílohy v elektronické podobě splní žadatel všechny podmínky pro řádné podání žádosti o dotaci.

4. 3. 2021 (9.00 hodin) – ZAČÁTEK příjmu žádostí pro programy:

 • na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality
 • na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje
 • na podporu kulturních aktivit
 • na obnovu a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí
 • na podporu aktivit v cestovním ruchu v Karlovarském kraji
 • na podporu vydávání neperiodických publikací
 • na podporu územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje
 • na podporu rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji
 • na podporu údržby a obnovy sportovních zařízení
 • na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže
 • na podporu sportovních akcí
 • na podporu vrcholového sportu
 • na podporu sportovní infrastruktury profesionálního sportu
 • na likvidaci invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji

8. 3. 2021 (10.00 hodin) – ZAČÁTEK příjmu žádostí pro programy:

 • na podporu včelařství

10. 3. 2021 (9.00 hodin) – ZAČÁTEK příjmu žádostí pro programy:

 • „Program obnovy venkova“

11. 3. 2021 (9.00 hodin) – ZAČÁTEK příjmu žádostí pro programy:

 • na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí
 • na realizaci opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených povodněmi
 • na podporu prevence proti suchu, zadržení vody v krajině a péče o zeleň

11. 3. 2021 (15.00 hodin) – KONEC příjmu žádostí pro programy:

 • na podporu aktivit v oblasti prevence kriminality
 • na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje
 • na podporu kulturních aktivit
 • na obnovu a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí
 • na podporu aktivit v cestovním ruchu v Karlovarském kraji
 • na podporu vydávání neperiodických publikací
 • na podporu územně plánovací činnosti obcí Karlovarského kraje
 • na podporu rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji
 • na podporu údržby a obnovy sportovních zařízení
 • na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže
 • na podporu sportovních akcí
 • na podporu vrcholového sportu
 • na podporu sportovní infrastruktury profesionálního sportu

17. 3. 2021 (15.00 hodin) – KONEC příjmu žádostí pro programy:

 • „Program obnovy venkova“

18. 3. 2021 (15.00 hodin) – KONEC příjmu žádostí pro programy:

 • na likvidaci invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji

22. 3. 2021 (16.00 hodin) – KONEC příjmu žádostí pro programy:

 • na podporu včelařství

12. 4. 2021 (15.00 hodin) – KONEC příjmu žádostí pro programy:

 • na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí

31. 5. 2021 (15.00 hodin) – KONEC příjmu žádostí pro programy:

 • na realizaci opatření na ochranu před povodněmi v územích ohrožených povodněmi

30. 6. 2021 (15.00 hodin) – KONEC příjmu žádostí pro programy:

 • na podporu prevence proti suchu, zadržení vody v krajině a péče o zeleň

28. 2. 2022 (20.00 hodin) – KONEC příjmu elektronických žádostí pro Program SMART AKCELERÁTOR 2.0 – Asistenční vouchery Karlovarského kraje

 

Od 22. ledna 2018 provozuje Karlovarský kraj informační web, který je určen pro žadatele o finanční prostředky z dotačních programů Karlovarského kraje.
Úplné informace ke Kotlíkovým dotacím naleznete na samostatném informačním webu https://kotliky.kr-karlovarsky.cz/.

 

Zlepšujeme se

Neustále rozvíjíme systém administrace dotací Karlovarského kraje. Pomozte nám i Vy. Pokud máte nápad či návrh, jak systém administrace dotací zjednodušit, zrychlit nebo změnit, pošlete nám e-mail na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo dopis na adresu Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary.